Na základě bohatých zkušeností a uskutečněných dodávek víme, že tato oblast je pro fungování obran států stejně důležitá jako samotné bojové vybavení jednotek.

A zase i zde umíme uspokojit potřeby zájemců od dodávek elementárních náhradních dílů, přes samostatné funkční prvky (kontejnery, jeřáby, sanitky…), až po komplexní řešení polního ubytování, zdravotnictví, opraven, muničních dílen…

  • Vozidla
  • Kontejnery
  • Opravárenské dílny
  • Polní zdravotnická zařízení
  • Polní ubytovací zařízení
  • Vybavení NBC
  • Průzkumné prostředky
  • Ženijní prostředky
  • Školení a výcvik, tvorba katalogu

Napsat komentář

Divize