Pavel Musela

Společnost PAMCO INT., a. s. vznikla v roce 2000 jako nástupce společnosti PAMCO, s. r. o., kterou založil již v roce 1993 můj otec Pavel Musela. Mým záměrem  je pokračovat v otcově vizi „Vaše spokojenost je naším posláním“. Dlouhodobá přítomnost společnosti PAMCO na českém i zahraničním trhu jen potvrzuje správnost nastoupené cesty.

Aktivity společnosti PAMCO se od počátku zaměřily na obchodní, finanční a právní poradenství pro přední české průmyslové podniky zejména z oblasti leteckého, automobilového a obranného průmyslu. Za úspěch a růst naší společnosti vděčíme, mimo jiné i bohatým zkušenostem našich zaměstnanců v těchto oblastech. V souvislosti s dalším vývojem a růstem společnosti jsme získali povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Od této chvíle jsou naše aktivity úzce spojeny s leteckým, obranným a elektrotechnickým průmyslem, souvisejícími dodávkami náhradních dílů a služeb a s výrobou zařízení pro pozemní síly.

Dodáváme kromě cvičných letadel, vojenských vozidel a vozidel pro zvláštní účely také velké množství náhradních dílů, součástek, služeb a příslušenství. Podílíme se rovněž na projektech upgradu a modernizace. Zvláštní pozornost věnujeme údržbě, repasi zařízení a opravárenským službám, které nabízíme širokému spektru zákazníků, mezi něž se řadí zejména uživatelé leteckého a obranného průmyslu.

Skupina PAMCO je připravena Vám pomoci realizovat projekty „na míru“ podle Vašich specifických, technických a obchodních potřeb. Díky našemu obchodnímu potenciálu, osvědčené marketingové strategii a tradiční spolehlivosti se nám podařilo, prostřednictvím naší vlastní obchodní sítě, prosadit výrobky českého průmyslu na zahraničních trzích.

Přistupujeme k potřebám našich obchodních partnerů flexibilně a s vysokou profesionalitou. Náš zkušený a dobře organizovaný tým zaručuje spolehlivé a včasné zajištění jejich požadavků. Naše flexibilita také umožňuje poskytovat obchodním partnerům sofistikovanější produkty, jako jsou řízení a koordinace leteckých a obraných offsetových programů, projekty modernizace a upgradu, výcvik personálu, obchodní, finanční, marketingové, právní a investiční poradenství a financování projektů.

Ráda bych Vás ujistila, že společnost PAMCO je spolehlivý partner,
který respektuje Vaše potřeby a je vždy na Vaší straně.

ING. KAROLÍNA MUSELOVÁ

Náměstkyně generálního ředitele

Napsat komentář

Divize