Společnost T-CZ je následovníkem státního podniku TESLA, který byl založen v roce 1919 v Pardubicích v České republice. Bývalá, státem vlastněná společnost se zaměřovala mimo jiné na radiolokační technologii a vývoj radarových zařízení a na všechny typy elektronických produktů. Jelikož Západ byl zakázán, cílovými trhy společnosti TESLA byla východní a střední Evropa – tehdejší země Varšavské smlouvy. Po revoluci v roce 1989 a náhlých politických změnách v celém Východním bloku byla většina trhů ztracena a velký státní podnik, zaměstnávající tisíce pracovníků, se přetransformoval, rozdělil a následně v roce 1993 zprivatizoval.

Z aktivního radiolokačního sektoru a z toho, co zůstalo dobré a perspektivní, vznikl nástupce – společnost T-CZ. Společnost T-CZ stále zůstává v Pardubicích, kde je soustředěno jádro znalostí a zkušeností, a zaměřuje se zejména na radiolokační a radiokomunikační technologie. V současné době zaměstnává společnost 170 osob, z nichž přibližně čtvrtina má vysokoškolský diplom a všichni mají značné zkušenosti v oblasti radiolokace a radiokomunikace.

Kvalitu a spolehlivost výrobků společnosti T-CZ potvrzuje:

 • Certifikát o shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2008, udělený CQS – Sdružením pro certifikaci systémů jakosti
 • Certifikát pro systém managementu bezpečnosti informací v souladu s ISO/IEC 27001 : 2013, udělený CQS – Sdružením pro certifikaci systémů jakosti
 • Oprávnění k vývoji a projektování leteckých pozemních zařízení, udělené Úřadem pro civilní letectví České republiky
 • Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČOS 051622 (AQUAP 2110), udělené Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Ministerstva obrany ČR
 • Osvědčení k vývoji a projektování instalací, k výrobě a zkouškám, k modifikacím a konstrukčním změnám, k instalacím údržbě a opravám vojenských leteckých pozemních zařízení, udělené Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR
 • Certifikát procesu svařování o shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN EN 15085-2:2008, ČSN EN ISO 14554-1:2002 v rozsahu: Výroba dílů a částí železničních kolejových vozidel, udělený DOM – ZO13, Technická inspekce COV

V současnosti se společnost T-CZ zaměřuje především na:

 • výzkum a vývoj v oblasti radiolokace – letištní radary, ADS-B řešení,
 • výzkum a vývoj v oblasti radiokomunikačních systémů pro železniční dopravu,
 • výrobu a údržbu radarových systémů,
 • výrobu a údržbu bezdrátových technologií,
 • elektrotechnickou výrobu,
 • strojírenskou výrobu,
 • součástky, inovace, modernizace,
 • školení a výcvik.

Z hlavních produktů lze na základě jejich významu pro celkovou obchodní činnost společnosti PAMCO poukázat na tyto:

Radiolokační program

 • PSR/PSR +MSSR (primární/primární + sekundární přehledový radarový systém – RL-71S/SX)
 • PAR (přesný přibližovací radar – RP-5GI, PAR-PA)
 • Radarové systémy GCA (PAR/PSR/MSSR)
 • Zařízení ADS-B:
  • 1. MIA 2 – Multipoziční monitorovací ADS-B systém
  • 2. T8 – ADS-B přehledový systém
 • Vývojový projekt Víceúčelový 3D radar
 • Modernizace radarů, dodávky náhradních dílů a poskytování kompletních služeb v oblasti servisu

Radiokomunikační program

 • Drážní rádiové systémy
 • Vozidlová radiostanice VS67
 • Vlakový záznamový systém TBR02
 • Základnové a mobilní antény
 • Služby

logo-tcz

Přímý kontakt

Ing. Kateřina Tůmová

Generální ředitelka

Dělnická 475
530 03 Pardubice
Černá za Bory
Česká republika

+420 725 875 269
+420 466 034 542
+420 466 034 503

katerina.tumova@tcz.cz
www.tcz.cz

IČ: 25269879
DIČ: CZ25269879

 

Napsat komentář

Divize